header soud of silence
  

 


Klankconserten
voor mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke handicap

Klankconcerten Praktische informatie:
De doelgroepen die het meest in aanmerking komen voor deze klankconcerten zijn: de meervoudig-complex gehandicapten(e.v.g en e.m.g.) mensen met autisme en mensen met een gehoorbeperking (laag nivo ).

De snoezelruimte is vaak de meest geschikte ruimte voor de klankconcerten.
De bewoners kunnen dan, indien mogelijk uit hun rolstoel naar een comfortabele
lig- of zit plek geleidt worden.
De anderen kunnen in hun rolstoel zo worden neergezet, dat wij er gemakkelijk omheen kunnen bewegen met de diverse instrumenten.
Voor klanksessies “aan huis” kan worden gewerkt in een aparte kamer.

Irene Pool

drums

Klank formules

Klankconcerten voor groepen van max. 12 deelnemers per concert, begeleidt door ervaren klankhealer /speler. ( Op de woongroep of in de snoezelruimte )

Klankconcerten bij bewoners thuis
* Individuele klanksessies
* Kleine groepjes van 4 bewoners

Kleine klankconcerten voor bewoners in bijzijn van familie

Klankconcerten voor de begeleiders
Een unieke ervaring en heerlijk ontspannend
Minimaal 10 deelnemers per concert. (90 min.)
Nodig: ruimte, matjes, deken om onder te liggen.

Studiedag KLANK BELEVEN voor begeleiders
Praktisch werken en communiceren met klank.
Afstemmen en innerlijk luisteren
Zacht lichaamswerk
Klankligconcert
10.30-12.30/14.00-17.00

  

 didgerido

didgerido

didgerido