header soud of silence
  

 

 

Klank als Helende Kracht

 

 

Wat is een klankcocert?

Klank als genezende kracht en de werking van trillingsfrequenties

Trilling en de helende kracht van geluid

Holistische benadering

Klankhealing en de werking op lichaam en geest


klank 

( Download hier de brochure ! )

artjourneys.nl
ivita.thesoundofsilence.nl
kernkootsjing.thesoundofsilence 

 

WAT IS EEN KLANKCONCERT ?

Een klank-ligconcert, ook wel ”klankenbad” genoemd, is voor velen een ervaring van pure ontspanning. Comfortabel liggend op een matrasje, even niets moeten, de aandacht naar binnen gekeerd, ervaren hoe de klanken (frequenties) op je inspelen en je weer opnieuw afstemmen.
De spelers van de klankcirkel lopen rond en hanteren diverse etnische instrumenten uit alle windstreken, zoals bijvoorbeeld: Tibetaanse klankschalen, de Didjeridoo uit Australië, Chinese Gong, shamanen trommels, regenstokken, diverse ratels, bellen en cimbalen. Tevens wordt gebruik gemaakt van stemvibraties en boventonen. Door de werking van de trillingen van dit geheel ontstaat een universeel klankenbad.
Zo wordt een energieveld opgebouwd met de juiste intentie en frequentie, wat "het veld van gelegenheid" wordt genoemd. Alles kan, niets moet ! Eenieder haalt eruit wat voor zichzelf op dat moment nodig is.
Het klankgebeuren wat onstaat is volledig afgestemd op de aanwezige deelnemers, de locatie en het grote geheel. Ieder klankconcert speelt zich geheel af in het NU. Het is daardoor iedere keer weer verrassend en nieuw.

Naar boven

Klank als genezende kracht en de werking van trillingsfrequentie

Praktijk “ IVITA “ en “the SOUND of SILENCE “
Sinds kort heeft Irene Pool met haar bedrijf ‘The Sound of Silence zich gevestigd in de Vlaamse Kempen. De praktijk Ivita , waar klankhealing, klankmassage en persoonlijke aandacht centraal staan, heeft onlangs haar deuren opnieuw geopend in Meerle.
Ruim 21 jaar werkt Irene met klank als medium.
Ze is voortdurend in ontwikkeling en onderzoekt al jaren trillingsfrequenties en hun krachtige genezende en ontspannende werking op lichaam en geest.
Haar werkterrein is zeer ruim. Ze werkt op scholen voor speciaal onderwijs met klank- en beleefprojecten en in instellingen voor mensen met een lichamelijke en /of geestelijke beperking geeft ze klanksessies op de woongroepen of individuele sessies. Ze heeft ook een ingang gevonden in het bedrijfsleven en geeft daar regelmatig klankconcerten als onderdeel van een bedrijfstraining.

Klankbehandelingen blijken ook effect te hebben op mensen met kanker. De werking is diep ontspannend, pijnverminderend en vormt een ondersteuning bij oncologische therapieën.
In de praktijk blijkt dat het cliënten helpt om een andere houding te vinden ten opzichte van hun ziek- zijn.
In haar praktijk aan huis werkt Irene met volwassenen en kinderen met zeer uiteenlopende klachten.
Er komen de laatste tijd ook meer mensen die gewoonweg even heerlijk willen ontspannen en een klankreis willen ervaren, even niets moeten, naar binnen keren, wezenlijk luisteren, een moment voor jezelf.

De klankbehandelingen vinden ook thuis plaats bij mensen, die zich moeilijk kunnen verplaatsen.

Een bezoek aan de praktijk is een uitwisseling van mens tot mens. Er worden geen strakke tijden gehanteerd, wat voor veel mensen een gevoel van ruimte en persoonlijke aandacht geeft.

Over het algemeen duurt een sessie twee uur.
Klankmassage is een ontspannend klankenbad, een innerlijke massage
Klankhealing is een therapeutische klankbehandeling met intake gesprek
Klankconcert is een lig-concert waarbij een of meerdere spelers in en om de deelnemers werken met klank en een veld van frequentie en intentie opzetten.
Klanksessie is een klankgebeuren gericht op een persoon of doelgroep met een lichamelijke en /of geestelijke beperking. ( Mensen met autisme, Downsyndroom, auditieve of visuele beperking )
Klankbehandeling  is ter ondersteuning voor mensen met kanker, chronische pijn of ziekten.

Naar boven

Trilling en de helende kracht van geluid
Genezen door middel van trillingsfrequenties is een eeuwenoud gegeven.
Een trillingsfrequentie is het aantal regelmatig terugkerende golven van welke aard dan ook per tijdseenheid.

Een wetmatigheid van trilling is dat het op zich een neutrale drager is.Wij zijn degenen die hieraan inhoud, oordeel, richting, merk of kleur meegeven.
Alles is trilling. Alles in dit universum is een levend bewegend veld, perfect georkestreerd, interactief en verbonden. Trilling fungeert onder andere, voorzien van de juiste intentie, als spiegel om het zelfgenezende vermogen te (re)- activeren.
Geen organisme of object is waarlijk identiek, alles heeft een uniek trillingspatroon.
Materie bestaat uit zeer traag bewegende deeltjes (verdichte energie) en is niet hoorbaar voor het menselijke oor. Als je de beweging versnelt, neemt de frequentie toe en kunnen er lage tonen hoorbaar worden. Naarmate de trillingsfrequentie toeneemt, overschrijdt deze op een gegeven moment onze hoorgrens. De trillingen zijn dan nog wel steeds voelbaar en aanwezig.

Licht, hitte, magnetisme en geluid zijn allemaal vormen van trillingsfrequenties evenals mensen, bomen, tafels en creditcards.

Iedere gedachte, handeling of emotie heeft zijn eigen trillingsfrequentie, die bewust of onbewust wordt waargenomen.

Op verschillende niveaus kan hiermee gewerkt worden .Bijvoorbeeld het in beweging zetten van energie door middel van klanken, een geleide meditatie of beeldvorming, via gebed of door positieve gedachten uit te zenden, of door het sturen van helende energie naar een persoon.

De natuurvolkeren en nomadische stammen wisten alles van de helende krachten van trillingen. Ze hadden hun belangrijkste instrument altijd bij zich, namelijk de stem.
Als iemand binnen de stam ontstemd was werden er met meerdere stamleden en een medicijnman, helende klanken gezongen om die persoon weer in balans te trillen. Denk bijvoorbeeld aan de kerkgospels of het mantra zingen.
Ook werden bij genezingsceremonies trommels, bellen of ratels gebruikt.
Het eentonige opzwepende ritme zorgde voor een verandering in de hersengolf-activiteit, zodat mensen in een andere bewustzijnslaag gebracht werden. Van daaruit kon dan contact met andere dimensies en bronnen van weten gemaakt worden om inzicht en kennis over bepaalde genezingsprocessen of geneeskrachtige planten te verkrijgen.

Doorgaans produceren de hersenen overwegend bètagolven tijdens ons dagelijks handelen. Je bent dan actief en op de buitenwereld gericht. Door helende klanken gaan de hersenen vanzelf over in alfa- of zelfs thetagolven. Je ervaart dan meer ontspanning en je kunt makkelijker naar binnen keren. Er ontstaat meer in- en overzicht. Het is zelfs mogelijk om kleuren, beelden of gevoelssferen te ervaren, waarbij een ieder klank op een heel eigen wijze vertaalt.

Je kunt dus eigenlijk zonder eindeloos lang te hoeven navelstaren op een hele directe en liefdevolle wijze in een korte tijd een diepe meditatieve staat ervaren.
Ieder mens heeft zijn of haar specifieke grondtoon. Hoewel deze kan veranderen tijdens iemands leven, blijft er altijd een basistoon, die een referentie vormt voor iemands uniek-zijn. Dit besef is als een warme gloed van innerlijk weten.

Naar boven

Holistische benadering
Praktijk voor holistisch wel-zijn, wat is dan holistisch werken. ?

Werken vanuit een holistische benadering betekent dat er besef is dat alles met alles verbonden is.
Alles heeft invloed op onze energie huishouding: de planeten, de zonneactiviteit, ons eet- en leefgedrag, woon- en werkomgeving, gedachten, elektrosmog enzovoort.

We hebben een zichtbaar en onzichtbaar netwerk en energieveld waar fijne levensenergie doorheen stroomt, die ervoor zorgt dat we ons vitaal en helder voelen.
Door straling, overbelasting en verstoring van ons systeem door verkeerde voeding in combinatie met stress kunnen we uit balans raken.

Dan is het een ont-dekkingstocht om de oorzaak van een klacht te achterhalen, de knoop te ontwarren.
Door een cliënt met respect en als een oorspronkelijk perfect mens te benaderen, echt te luisteren, dat wil zeggen juist ook tussen de regels door en helder te kijken naar alle aspecten van iemands zijn, is er al een belangrijk deel van de holistische benadering bereikt.

De zuivere sfeer in de behandelruimte, de geur, het juiste licht en de afwezigheid van storende onverwachte invloeden van buitenaf, dragen bij aan een vertrouwde ruimte waar liefdevolle aandacht en liefde mag stromen.

Klankhealing is een manier van bewustwording en een weg naar een andere houding ten opzichte van jezelf.
Het nodigt uit om in contact te komen met het energielichaam en weer te leren voelen en ervaren.

Het nodigt uit om meester te worden van je eigen lichaam en geest en zelf je innerlijke genezer en raadsheer te zijn. En bovenal de autoriteit van het eigen weten niet zomaar uit handen te geven.

De uitwerking van complementaire geneesvormen is voor ieder persoon verschillend.
De kracht en inzet om verandering of acceptatie te creëren ligt immers bij de persoon zelf en niet alleen maar in een techniek. Zowel de omgeving als de verwachtingen en overtuigingen van de ontvanger zijn van grote invloed op wat er mag gebeuren.

Naar boven

Klankhealing en de werking op lichaam en geest

Irene hanteert in haar klanksessies etnische instrumenten zoals Tibetaanse klankschalen, Chinese gongen, Didjeridoo’s ( een Australisch blaasinstrument ) Sjamanen trommels, regenstokken, Tingsha uit India, Birmese tempelbellen, oceandrums en duimpiano’s. Ook werkt ze met handoplegging ( universele helende energie ) en stemvibraties.

Symbolisch gezien maken al deze instrumenten samen een verbinding tussen de verschillende culturen, Irene noemt dit “HET UNIVERSELE KLANKENBAD “ . Alles komt samen, ieder haalt hieruit op wat hij of zij nodig heeft. De één maakt een reis om de wereld, terwijl de ander de lichamelijke ervaringen observeert. Weer een ander kan zichzelf ineens ervaren in een andere levenscyclus of beleeft heel fysiek voor het eerst allerlei sensaties en tintelingen.

Juist door die verscheidenheid aan klanken roept het bij mensen vaak herinneringen of emoties op. De hoog- en laagfrequente tonen spelen in op alle lagen van ons energiesysteem tot in het diepst van de cellen en herinneren ons aan ons ZELFGENEZEND vermogen.

Klank beleven is een directe ervaring die niet vertaald hoeft te worden.

Het lichaam weet feilloos wat het nodig heeft. Laten we de tijd nemen om te luisteren en onszelf weer opnieuw af te stemmen, als een kostbaar instrument in de juiste stemming!

Je zou kunnen zeggen dat het effect van klankhealing HOMEOPATHISCH werkt: eerst versterkt het dat wat verstoord is en maakt het kenbaar. Daarna kan het onverdeelde liefdevolle aandacht geven en het vervolgens loslaten.

Geluidstrillingen stimuleren ook de bloedsomloop: vaak krijg je ineens weer warme voeten of handen en een doorbloed gezicht. Ze bevorderen de spijsvertering, ze hebben een direct effect op alle energie - en acupunten in ons lichaam. Het hele meridiaanstelsel wordt geactiveerd.

De klanken zorgen ook voor verlaging van de spierspanning en vermindering van de productie van stresshormonen. Energetisch gezien kunnen eventuele blokkades in de energiestroom opgeheven worden. Ook gaat de helende energie zonodig naar plekken waar weefsel beschadigd is.

Een van de pijlers waar chronische pijnbestrijding op rust zijn ontspanningsoefeningen.
Als de geest tot rust komt en onbekommerd mag zijn, kunnen de spieren ontspannen en dat geeft verlichting van pijn.
Bij complementaire geneesvormen zoals klankhealing komt het gevoel boven het verstand!

We zijn vaak bang om de controle te verliezen. Dat is ook eng, maar controle houden werkt gewoon niet altijd, simpelweg omdat niet alles te verklaren is ……

Ieder mens wil volop leven en gelukkig zijn, het is ons geboorterecht. Ieder mens is hiernaar op zoek in het materiele en niet materiele.

Gezond zijn is een belangrijke levensvoorwaarde, gelukkig zijn heeft daar regelrechte invloed op. De zin van het leven is er zin in hebben!

We kunnen een levend voorbeeld zijn van vitale kracht. We zijn medescheppers van deze wereld in iedere gedachte en in iedere handeling. We zijn medeverantwoordelijk voor de oorspronkelijke gedachte, dat hier het paradijs op aarde hoort te zijn.

Laten we beginnen met NU, met ultieme zorg en liefdevolle aandacht voor onszelf……

Naar boven

 didgerido

didgerido

didgerido